Vedtægter og organisation

Ud fra vores mangeårige kendskab til de frie skoler rådgiver vi frie skoler ud fra vores praktiske erfaringer

Vedtægter og organisation

Ud fra vores mangeårige kendskab til de frie skoler og de frie skolers organisering i forhold til myndigheder, repræsentativt bagland, ledelse, ansatte, forældre og elever rådgiver vi frie skoler ud fra vores praktiske erfaringer og de problemstillinger, der tidligere er opstået.

Denne rådgivning omfatter bl.a.:

  • udarbejdelse af vedtægter herunder stiftelse
  • opstart af ny skole
  • ændring af eksisterende vedtægter
  • organisering af ledelse og bestyrelse herunder udarbejdelse af ledelsesbeskrivelser, fuldmagter, forretningsorden for bestyrelse m.v.
  • rådgivning i forbindelse med forstanderskifte
  • forholdet til skolekreds og generalforsamling
  • medvirken som dirigent på generalforsamlinger
  • rådgivning vedr. ledelsens og bestyrelsens fuldmagter
  • ledelsens/bestyrelsens hæftelse overfor tredjemand
  • i hvilket omfang skolen er bundet af ledelsen/bestyrelsens dispositioner

Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD