Fast ejendom

Gennemgang af lejekontrakter, forpagtningskontrakter m.v. er en integreret del af det frie skoletjek.

Fast ejendom

Gennem årene er der en hel del skoler, der har anvendt de frie skolers advokat ® i forbindelse med:

  •  køb og salg af fast ejendom
  •  køb af jord/arealoverførsler, skelforandringer
  •  servitutter i forhold til naboer
  •  udstykninger
  •  gennemførelse af udlejning herunder udarbejdelse af leje­­­kontrakter
  •  andre lejeretlige spørgsmål

Dette er et område, som fortsat giver anledning til tvister.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at gennemgang af lejekontrakter, forpagtningskontrakter m.v. er en integreret del af det frie skoletjek.


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD