Foredrag

Foredrag

Foredrag / kursusindlæg

de frie skolers advokat® tilbyder alle frie skoler et foredrag eller et kursusindlæg.

Dette kunne omfatte et udvalgt emne efter skolens valg og/eller en mere indgående præsentation af, hvad de frie skolers advokat® står for, hvilke ydelser der tilbydes, relevansen for den enkelte skole m.v. alt baseret på konkrete sager/eksempler og med mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Lejligheden kunne være en temadag for bestyrelsen, personalet, eller blot ½ times indlæg på et ordinært bestyrelsesmøde, som oplæg til en diskussion af løbende kontrakter, organisering, besparelsesmuligheder, ansættelsesretlige problemstillinger m.v.

På samme måde står de frie skolers advokat ® til rådighed i forbindelse med kurser og møder arrangeret af de foreninger, der bistår de forskellige frie skoler.

Dette gælder også i relation til de foreninger, der organiserer ansatte inden for de frie skolers område.

Kontakt advokat
Jens Brusgaard for en uforpligtende drøftelse
jbr@trolle-law.dk