Generel info

Område

Generel info

Den 1. januar 2009 blev de frie skolers advokat ® etableret som det første advokatkontor i Danmark baseret på rådgivning af alle slags frie skoler.

de frie skolers advokat ® er nu en del af Trolle Advokatfirma.

Vores særlige kompetence inden for området er opbygget siden 1996 og vi er nu rådgivere for mere end 360 efterskoler, frie grundskoler, højskoler, produktionsskoler, landbrugsskoler, privatskoler, gymnasier samt børnehaver fordelt over hele landet.

Vi har de frie skoler som vores primære arbejdsområde.

Dette skyldes, at de frie skoler er noget særligt og har særlige behov.

Det selvejende element, de menneskelige hensyn, skolekredsen som bagland, eleverne, forældrene og navnlig kostskoleformen for visse af skolerne er særegne forhold, der skal vejes mod hinanden, når den rigtige beslutning skal tages.

Dette er ikke en beslutning, der altid strengt følger juraen.

Uanset hvilken type skole man tilhører inden for de frie skoler, er der langt mere der binder sammen, end der adskiller.

Dette er endnu mere udtalt, når det gælder advokatrådgivning.

Overenskomster, ansættelsesret, tvister, vedtægter, licitation, byggesager, fejl og mangler, løbende kontrakter, fast ejendom, retssager, voldgiftssager, arbejdsmiljøsager, arbejdsskadesager, inkasso, sanering af gæld/rekonstruktion og meget andet.

Denne hjemmeside giver eksempler på sagsområder, hvor alle typer skoler løbende har behov for rådgivning.

En skole er også en erhvervsvirksomhed.

I tider med faldende tilskud og krav om effektivisering er det vigtigt ikke at begå fejl, der unødigt belaster skolens økonomi og opsuger ledelsesressourcer, der kunne være brugt langt bedre.

Hertil kommer, at en gennemgang og tilretning af skolens løbende kontrakter ofte vil medføre besparelser.

En sådan rådgivning skal derfor betragtes som en investering.

En skole kan med fordel samle alle sagstyper hos vores advokatfirma.

Med vores placering midt i Danmark når vi ud til de fleste skoler inden for 2 timer.

Mange møder holdes også i vores dejlige hus i Fredericia eller på vores afdelingskontor på Vartov i København.

De frie skoler er noget særligt og har særlige behov. Det samme gælder de frie skolers ansatte. Vi har herunder samlet en række informationer henvendt netop til disse.