Forholdet til staten / offentlige myndigheder

Hjælp ved påbud, tilskudsproblematikker, refusion, sygedagpenge og ændringer af vedtægter

Forholdet til staten / offentlige myndigheder

Hjælp med forholdet til de offentlige myndigheder
De spørgsmål eller problemstillinger, den enkelte skole måtte have i forhold til staten samt andre offentlige myndigheder, vil oftest kunne afklares ved henvendelse til den enkelte skoles forening eller organisation.

Der er dog fortsat situationer, hvor der er behov for advokatbistand, bl.a.:

  • ved påbud til skolen
  • ved tilskudsproblematikker, herunder krav om tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud
  • sager vedr. refusion af sygedagpenge
  • godkendelse og ændringer af vedtægter
  • sager vedr. ansatte med særlige tilskud

Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD