Ansættelsesret

Ansættelsesretten er de frie skolers advokat® vigtigste arbejdsområde.

Ansættelsesret

Vores rådgivning tager udgangspunkt i skolernes virkelighed, som vi kender indgående fra de utallige sager, vi har været involveret i.

Ansættelsesretten er de frie skolers advokat® vigtigste arbejdsområde.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i skolernes virkelighed, som vi kender indgående fra de utallige sager, vi har været involveret i.

I mange ansættelsesretlige sager står skolen som arbejdsgiver i en svær situation, hvor hensynet til samarbejdsklimaet og skolens økonomi skal vægtes i forhold til ufravigelig lovgivning og områder dækket af overenskomst.

de frie skolers advokat® totalrådgivning omfatter blandt andet:

 • ansættelser
 • udfærdigelse af alle typer kontrakter
 • konkurrence- og jobklausuler
 • advarsler
 • afskedigelser
 • forhandling med fagforeninger og andre lønmodtagerrepræsentanter
 • rådgivning vedr. fastsættelse af godtgørelser
 • overenskomstfortolkning
 • rådgivning vedr. arbejdsretlige problemer, herunder risikoen for bod ved overenskomstkrænkelser eller adfærd, der kan udlægges som organisationsfjendtlig
 • ligebehandlingsloven
 • sygdom/barsel/orlov
 • rådgivning om og deltagelse i forligsnævnssager
 • rådgivning om og deltagelse i retssager/voldgiftssager

 
Det er vores erfaring, at for mange skoler fortsat betaler for høje eller unødvendige godtgørelser.

De godtgørelser, der kan tilkendes efter de gældende overenskomster og ufravigelige lovgivning på det pågældende ansættelsesområde, er godtgørelser, der ofte vil medføre en voldsom belastning af den enkelte skoles økonomi.

Tilsvarende gælder godtgørelser efter Ligebehandlingsloven eller anden ikke diskriminationslovgivning.

Det anbefales derfor, at den enkelte skole altid søger juridisk rådgivning forinden der gennemføres afskedigelser eller foretages handlinger i øvrigt, der påvirker ansatte, der er beskyttet af ufravigelig lovgivning, f.eks. ligebehandlingsloven.


Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD
Advokat (H)
JENS BRUSGAARD