Vi har en inkassoafdeling, der er skolerne behjælpelig med at inddrive skyldige skolepenge osv

Inkasso

Vi er behjælpelige med inkasso

En fri skole kan altid anvende egen advokat og er således aldrig forpligtet til at anvende Gældsstyrelsen !! Dette er vigtigt af hensyn skolens renomè, kendskab til skoleformen, inddrivelseshastighed og nemhed for administrationen.

de frie skolers advokat ®
 har en inkassoafdeling, der er skolerne behjælpelig med at inddrive skyldige skolepenge, tvister vedr. deposita, gennemførelse af erstatningskrav vedr. skader på personer/ting samt rådgivning vedrørende sager, der har relation til konkurs, gældssanering m.v.

Udover selve inkassationen indebærer rådgivningen også en gennemgang af de af skolen anvendte indmeldelsesblanketter, udmeldelsesblanketter, skriftlige regler vedrørende fortabelse af deposita m.v.

Dette er et område, der ofte giver anledning til tvister, herunder tvister der i visse tilfælde kunne have været undgået, såfremt det skriftlige aftalegrundlag er uden fortolkningsmuligheder.

En generel gennemgang af indmeldelsesblanketter, udmeldelsesblanketter, skriftlige regler vedrørende fortabelse af deposita m.v. er en integreret del af det frie skoletjek.

 


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD
Sagsbehandler
JANE BEHR