Arbejdsmiljø / arbejdsskader

Ikke alle frie skoler har indrettet sig efter den ufravigelige lovgivning, der er gældende inden for arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljø / arbejdsskader

Gennem en række konkrete sager er det vores erfaring, at ikke alle frie skoler i tilstrækkelig grad har indrettet sig efter den ufravigelige lovgivning, der er gældende inden for arbejdsmiljøområdet.

Dette omfatter bl.a. organisering, overholdelse af sikkerhedsforskrifter, overholdelse af tilsynsforpligtelser, udformning af nødvendige instruktionsforskrifter, uddannelse af personale inden for områder, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger m.v.

Overtrædelser inden for dette område giver anledning til bøder og påbud, og i tilfælde af arbejdsulykker/arbejdsskader risikerer skolen at blive inddraget i en civil retssag såvel som straffesager.

de frie skolers advokat ® yder rådgivning og repræsentation inden for ovennævnte områder, og det er også problemstillinger, der er en integreret del af det frie skoletjek.


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD