Licitation / byggeri

Gennem de seneste år har mange skoler gennemført nybygninger og ombygninger for op til tocifrede millionbeløb for den enkelte skole.

Licitation / byggeri

Gennem de seneste år har mange skoler gennemført nybygninger og ombygninger for op til tocifrede millionbeløb for den enkelte skole.

Størrelsen af disse byggesummer henholdsvis den forøgede risiko ved byggesager i relation til fejl og mangler, manglende færdiggørelse, tvister under byggesagen m.v. tilsiger, at den enkelte skole anvender flere ressourcer på juridisk rådgivning i byggesager.

Ofte vil det være sådan, at den rådgivning, skolen modtager fra den normale bygherrerådgiver i form af arkitekt eller ingeniør, ikke er tilstrækkelig.

Hertil kommer, at skolen under alle omstændigheder vil få behov for advokatbistand, såfremt det kommer til retssager/voldgiftssager, der har tilknytning til byggesagen.

Det kan anbefales at inddrage advokaten som rådgiver så tidligt i planlægningsfasen som muligt.

Økonomisk vil det tillige være således, at rådgivningssummen til de øvrige bygherrerådgivere reduceres i det omfang en del af rådgivningsopgaverne overdrages til advokaten.

Den enkelte skole vil således opleve det som udgiftsneutralt, men vil få en bedre og mere nuanceret rådgivning, ligesom mange tvister vil kunne løses i opstarten og dermed afsluttes hurtigere og billigere for skolen.

Den advokatrådgivning, de frie skolers advokat® tilbyder i forbindelse med licitation og byggesager, omfatter bl.a.:

  • rådgivning vedr. finansiering
  • rådgivning vedr. udbud og licitation
  • rådgivning vedr. organisering og byggestyring
  • rådgivning og løsning af tvister under byggesagen
  • gennemførelse af mangelsager/voldgiftssager

Advokat (H)
JENS BRUSGAARD