Løbende kontrakter / leasing

Fortolkning af indgåede kopiaftaler, leasingkontrakter, løbende kontrakter med reklamebureau m.v.

Løbende kontrakter / leasing

Gennem årene har de frie skolers advokat ® ganske ofte bistået frie skoler i forbindelse med fortolkning af indgåede kopiaftaler, leasingkontrakter, løbende kontrakter med reklamebureau m.v.

Disse kontrakter giver ofte anledning til tvister, navnlig når en skole ønsker at skifte leverandør eller i øvrigt frigøre sig fra indgåede aftaler.

de frie skolers advokat ® har et indgående erfaringsgrundlag vedrørende disse problemstillinger og tilbyder bl.a.:

  • rådgivning vedr. kopiaftaler forinden indgåelse
  • rådgivning vedr. prisniveau og risiko
  • rådgivning vedr. leasing
  • rådgivning vedr. løbende kontrakter med reklamebureau eller andre rådgivere/leverandører
  • rådgivning vedr. serviceaftaler

Det er vores erfaring, at dette er et område, hvor der for den enkelte skole er ganske store summer at spare, det være sig ved aftaleindgåelsen, ved leverandørskifte eller i tilfælde af tvister.

Ovennævnte problemstillinger er en integreret del af det frie skoletjek.


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD