Salgsopstilling Falster Efterskole

Februar 2018: 

 

de frie skolers advokat®
Advokat Jens Brusgaard
Høgevej 4, 7000 Fredericia
Tlf. nr. 75 92 28 00


 

SALGSOPSTILLING

Falster Efterskole
 

Falster Efterskole

Nykøbingvej 266

4800 Nykøbing F


 

SÆLGER:

Den Selvejende Institution

Falster Efterskole under konkurs

CVR-nr. 32803830

SKS 12-494/2017

v/kurator, advokat Jens Brusgaard

Høgevej 4, 7000 Fredericia


 

OVERTAGELSE:

1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.


 

EJENDOMMEN (Bilag 1):

Grundareal 31.559 m2

 

Boligareal/erhvervsareal 3.221 m2

 

Skolens arealer (Nykøbingvej 264 og 266) består dels af matr. 16d Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev på 18.056 m² på nordsiden af landevejen med skolens bygninger – og dels af matr. 37a Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev på 11.427 m² på sydsiden af landevejen. Et areal der fortrinsvis er udlagt til boldbaner og areal for friluftsliv.


 

Samlet et areal på 29.483 m².

 

Bygningerne indeholder relevante lokaler for en fuld funktionsdygtig efterskole til ca. 62 elever med tilhørende undervisningslokaler, værksteder, kostskolelokaler, storkøkken, fællesopholdsrum, kontorer, lærerværelse, garager og 31 elevværelser (dobbelt) med opholdsrum/gangkøkkener og toilet- og baderum.

 

Endvidere indeholder hovedbygningen en forstanderbolig på 215 m² (Nykøbingvej 266, ST., matr.nr. 16d, bygning 1).


 

På hovedejendommens matrikel er tillige placeret et fritliggende dobbelthus (Nykøbingvej 264, bygning 5), som bruges til 2 tjenesteboliger for lærere.


 

Disse boliger er ifølge BBR på henholdsvis 133 m² (stueetagen) og 89 m² (1. sal), hvortil kommer et udhus/en garage (bygning 6) og carport (bygning 7) på i alt 83 m².


 

Det samlede areal ifølge BBR til undervisning, kostskolelokaler, elevbeboelse, lærerboliger, udhuse m.v. er i alt på 3.221 m².


 

Ejendommen kan uden istandsættelse eller ibrugtagningsudgifter anvendes til efterskole eller som opholdssted for elever i den skolepligtige alder, idet der er diverse værkstedsfaciliteter, gymnastiksal m.v.


 

Skolen er i 1891 oprindeligt bygget som folkehøjskole. I 1937 overgik skolen til efterskole.


 

Med større og mindre mellemrum er der i hele skolens levetid foretaget løbende moderniseringer, renoveringer og diverse tilbygninger og udvidelser. Oftest er disse arbejder udført for egne opsparede midler. Ved store bygningsarbejder er der optaget lån til finansieringen.


 Af de mere markante bygningsarbejder kan nævnes:


 

1959    Gymnastiksal, dagligstue og forhal

1962    Elevfløj mod nord

1983    Sidefløj til gymnastiksalen med undervisningslokaler

1992    Sidefløj i 2 etager til gymnastiksalen med musiklokale og atelier til billedkunst, design m.v.

1996    Totalrenovering af elevernes toilet- og baderum

2000    Tilbygning med foredragssal og 4 elevværelser

2001    Anlæg af asfalteret parkeringsplads med belysning

2002    Udvidelse af spisesal, modernisering af dagligstue mv.

2007    Nyt tag af ståltegl på hovedbygningen

2008    Ombygning og totalrenovering af træ/metal-værksted, herunder nyt inventar/udsugningsanlæg.

2008    Ny belægning på tag mellem gymnastiksal og hovedbygning

2010-

2017    Nye vinduer i en del af hovedbygningen, nyt værelsesinventar


 

FRITLIGGENDE PARCELHUSE (bilag 2):


 

Skolen råder desuden over 2 fritliggende parcelhuse, der fungerer som tjenesteboliger for skolens lærere:

 

1.     Nykøbingvej 270 A (Matr.nr. 17af Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev, bygning 1) fra 1922 på 182 m²

       boligareal og 71 m² udhus (bygning 2) ifølge BBR

       Opvarmes via centralt halmfyr

 

2.      Nykøbingvej 270 B (Matr.nr. 17af Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev, bygning 3) fra 1986 på 123 m²

        boligareal og carport (bygning 4) på 32 m² ifølge BBR

        Opvarmes med elvarme


 

Parcelhusene er moderniserede inden for de seneste ca. 20 år og er derfor bl.a. energimæssigt i god stand.

Alle bygninger/boliger overtages fri for lejemål.


 

Samlet set er skolens ejendomme pr. 1. oktober 2016 offentligt vurderet til kr. 9,4 mio.

 

Ejendommen blev senest handlet i 2010, hvor Falster Efterskole erhvervede bygningsmassen for kr. 12,0 mio.


 

INVENTAR (bilag 4):


Alt inventar, der forefindes på ejendommen, medfølger.

 

På besigtigelsestidspunktet redegøres nærmere for hvilket inventar i form af hårde hvidevarer m.v., der medfølger de enkelte personaleboliger.VARMEFORBRUG (bilag 12):


Skolen og parcelhusene – bortset fra Nykøbingvej 270 B med elvarme – er omfattet af en leveringsaftale med fjernvarme fra en lokal (nabo) halmvarmeleverandør.


 

Med skolens kapacitet begrænset udnyttet var det samlede forbrug i perioden 1. januar til 24. november 2017 for skolens bygninger inkl. forstanderlejligheden på i alt 229 mWh.


 

Nuværende pris pr. mWh andrager kr. 700,00 med tillæg af moms.


 

VAND (bilag 12):

 

Vandforsyningen sker fra Systofte-Nørre Ørslev Vandværk.

 

I kalenderåret 2017 var det samlede forbrug for skolen incl. forstanderlejligheden på 482 m³.


 

AFLØBSFORHOLD (bilag 12):


Afløbsforholdene er til kommunalt kloak- og rensningsanlæg, hvortil der betales vandafledningsafgifter efter forbrug.


 

EL (bilag 12):


Elforsyningen hører under SEAS-NVE’s forsyningsområde og for skolens bygninger og Forstanderlejligheden har der i kalenderåret 2017 været et forbrug på ca. 41.733 kWh.


 

FORSIKRING (bilag 14):


Bygningerne er forsikret i Codan Forsikring A/S (Erhvervsforsikring (bygninger og løsøre), tilbudsnr. 90061733974).

 

Den samlede årlige præmie (2018) andrager kr. 50.661,57.


 

NAVN:

Til salget er knyttet den bestemmelse, at en ny ejer ikke helt eller delvist må lade stedbetegnelsen ’Nørre Ørslev’ indgå i skolens fremtidige navn eller eventuelle binavne.


 

SALGSPRIS:


Alle skolens ejendomme inkl. dobbelt lærerbolig

Nykøbingvej 264, parcelhusene Nykøbingvej 270 A

og 270 B til en samlet pris på                                                        kr. 6,5 mio.


 

INDESTÅENDE LÅN:


Der indestår et 3 % kontantlån opr. stort kr. 4.480.000,00 til DLR Kredit A/S, Nyrupsgade 21, 1780 København V, Sag V 138.773.

 

Lånet er færdigamortiseret pr. 1. september 2032.

 

Lånet kan opsiges med sædvanlig frist til kurs 100, næste gang senest den 31. januar 2018.

 

Aktuel lånerestgæld pr. 31.12.2017 kontant restgæld ca. kr. 3.605.552,00.

 

Der er mulighed for at overtage lånet såfremt køber kan godkendes som sædvanlig låntager i DLR Kredit A/S.

I ejendommen indestår endvidere et ejerpantebrev på kr. 5,1 mio. med meddelelse til Merkur Andelskasse.

Dette ejerpantebrev kan også overtages af køber.


 

BILAG:

Bilag 1:  BBR-ejermeddelelse matr.nr. 16d og 37a

Bilag 2:  BBR-ejermeddelelse matr.nr. 17af

Bilag 3:  Oversigtskort over skolens ejendomme (Matr. 16d, 37a og 17af)

Bilag 4:  Fotos

Bilag 5:  Tingbogsattest matr.nr. 16d

Bilag 6:  Tingbogsattest matr.nr. 37a

Bilag 7:  Tingbogsattest matr.nr. 17af

Bilag 8:  Skatter og afgifter m.m. 2018 matr.nr. 16d m.fl.

Bilag 9:  Skatter og afgifter m.m. 2018 matr.nr. 17af

Bilag 10: Ejendomsvurdering 2016 matr.nr. 16d

Bilag 11: Ejendomsvurdering 2016 matr.nr. 17af

Bilag 12: Varme, vand, el

Bilag 13: Årsregnskab 2016

Bilag 14: Forsikringstilbud fra Codan


 

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til mit  kontor. Tlf. 75 92 28 00 eller mail@fredericiaadvokaterne.dk
 


 

15. februar 2018

Kurator, advokat Jens Brusgaard 


 

Nyheder

 Februar 2018:


 

Salgsopstilling Falster Efterskole - se her:

de frie skolers advokat

FREDERICIA ADVOKATERNE . Høgevej 4 . 7000 Fredericia . Telefon 7592 2800 . mail@fredericiaadvokaterne.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.